VitraLOCK je suchý proces výstavby luxferových stěn z tvárnic provedení STANDARD a je vhodný pouze PRO INTERIÉR. Potřebné jsou pouze plastové křížky a profily, které do sebe díky zámkům přesně zapadnou. Krajové křížky seřízněte do tvaru “T”, rohové křížky seřízněte do tvaru “L”. Plastové profily vymezují zároveň šířku spáry - 5 mm. Po postavení se celá stěna vyspáruje vhodnou spárovací hmotou.

VitraLOCK křížky je možné upravit do tvaru “T” a “L” podlepozice v luxferové stěně.

Nařízněte a odlomte si potřebný počet křížků do tvarů “L” a “T” pro založení první řady. Při správném vsunutí křížku do profilu uslyšíte charakteristický zvuk “kliknutí”.

Pospojované profily  “T” a “L” křížky umístěte na požadované místo a ukotvěte pomocí vrtačky a vhodných šroubů k podkladu.

Na připevněný profil “naklikněte” svislé profily pro vytvoření jednotlivých polí pro luxfery.

Krajní profily přikotvěte vhodnými šrouby k okolní konstrukci. Do vzniklých “polí” uložte zakoupené skleněné tvárnice.

Po vyskládání celé řady tvárnic sestavte profily s křížky v požadované délce a “zaklapněte” do svislých profilů mezi tvárnicemi, čímž zafixujete celou řadu luxfer. Tento postup opakujte do postavení celé stěny.

SPÁROVÁNÍ

hotové stěny je možné provést silikonem nebo vybranou spárovací hmotou v požadované barvě. Při spárování se řiďte pokyny daného výrobce. Stěnu vyčistěte od spárovací hmoty až budou luxfery zcela čisté.