QUICK FIX

Nejdříve se ujistěte, že stěna a podlaha svírají pravý úhel. Poté naneste na spodní profil lepidloa přilepte profil k podlaze. Stejným způsobem přilepte i profil ke stěně.

Upevněte profily k podlaze a ke stěně, a následně naneste lepidlo Quick-Fix na horní povrch podlahového profilu a na stěnovém profilu v délce 20 cm od země.

Umístěte první skleněnou tvárnici a pomocí vodováhy se ujistěte, že je v rovině. Rovnost luxfer kontrolujte během celé realizace.

Na krátký svislý profil naneste lepidlo Quick-Fix z jedné strany a přilepte ho na svislý bok tvárnice.

Na nalepený profil naneste lepidlo a umístěte další luxferu. Tento postup opakujte dokud není postavena celá řada luxfer.

Po postavení celé řady naneste Quick-fix lepidlo na vodorovný profil a umístěte jej na postavenou řadu luxfer.

Stejným způsobem postavte 5 až 6 řad a nechte lepidlo zaschnout. Po cca 24 hodinách pokračujte v práci. Lepidlo je zcela vytvrzené až po cca 3 týdnech.

Po dokončení stěny vyčkejte 24 hodin než stěnu vyspárujete flexibilní spárovací hmotou na obklady. Doporučujeme Mapei Ultracolor Plus v barvě dle výběru. U matných pískovaných luxfer spárovací hmotu pečlivě očistěte a nenechávejte zaschnout na povrchu. Můžete také nalepit ukončovací lištu.