OBECNÉ VLASTNOSTI LUXFER

LUXFERY

Luxfera - skleněná tvárnice, je stavební prvek většinou vyráběný ze dvou skleněných „půlek“, které jsou k sobě za tepla přiloženy a vytvoří hermeticky uzavřený prostor s mírným podtlakem.

V současnosti zažívají luxfery renesanci, jsou umísťovány do bytů, rodinných domů i navrhovány pro velké projekty. Portfolio obsahuje nyní desítky druhů a typů tvárnic, které se liší nejen formáty a dekory, ale svými vlastnostmi. Existují i speciální luxfery, např. tepelně izolační či protipožární.

NOSNOST, ZATÍŽENÍ

Luxfery pro svislé příčky NEJSOU nosné. Při jejich realizaci je nutná stejná stavební připravenost jako např. pro osazení dveří či okna ( překlad ). Při větších plochách je nutné provádět dilatační spáru.

Luxfery pro horizontální (vodorovné) použití JSOU nosné. Jedná se o speciální kategorii luxfer vyráběnou pro vodorovné plochy jako jsou chodníčky, lávky, stropy, výtahové podesty, klenby, světlíky apod.

DESÍTKY FORMÁTŮ A TYPŮ

Možností a nápadů pro užití skleněných luxfer je nepočítaně. Dnes se vyrábí luxfery pro horizontální i vertikální příčky, ukončovací prvky, rohové i obloukové, s atypickými tvary a formáty. Je opravdu z čeho vybírat!

BARVA LUXFER

je docílena několika způsoby:

barvením ve hmotě


Nejčastěji je obarveno samotné rozžhavené sklo. Výsledná barva je v jemném odstínu, velmi stabilní, odolná vůči externím vlivům, UV záření a změnám teploty.

barvením v dutině

Druhou možností je vstříknutí syntetické barvy vnitřní dutiny čiré tvárnice. Výsledná barva je sytější. Nevýhodou této technologie je menší odolnost vůči atmosférickým vlivům, která se projevuje např. blednutím / praskáním barvy při dlouhodobém osvitu sluncem, nejsou tedy vhodné do exteriéru.

barevným bočním nástřikem


Třetí možností je barevný nástřík bočních stran luxfery, díky čemuž získá čirá sklovina barevný nádech. Tímto způsobem jsou barveny například luxfery série Mini, nebo Agua Reflejos.

metalickým bočním nástřikem

V posledních letech se díky novým technologiím nabízí tvárnice s metalickým bočním nástřikem ( luxfera získává kovovou patinu). Stejně jako tvárnice s vnitřním sytým nástřikem barvy, nejsou metalické tvárnice vhodné do exteriéru. Nově jsou nyní v prodeji i tvárnice s pokoveným povrchem ( série Agua Perla ).

VZORY a DEKORY

luxfer jsou v převážné většině ve vnitřním prostoru tvárnice, což zamezuje hromadění nečistot a usnadňuje jejich údržbu.

Matované tvárnice se stávají zcela neprůhlednými, při zachování jisté průsvitnosti (světelné propustnosti). Tohoto efektu se dosahuje narušením skleněného povrchu pískováním. V současnosti jsou dostupné oboustranně i jednostranně matované luxfery.

PŘEHLED LUXFER S DEKOREM

SVĚTELNÁ PROPUSTNOST, PRŮHLEDNOST

Čiré lesklé tvárnice dosahují hodnoty světelné propustnosti 80 %, s matovaným povrchem přibližně 62 %.

Průhlednost je možné ovlivnit výběrem vhodného dekoru, nebo jí zcela zamezit zvolením matovaného povrchu.

U barevných tvárnic se hodnoty světelné propustnosti odvíjí dle vybrané barvy. Více světelné propustnosti v sekci

LUXFERY & SVĚTLO

ROZMĚRY a SPÁRY LUXFER

Možných rozměrů je velmi mnoho. Největší výběr naleznete ve formátu 19 x 19 x 8 cm. Běžným případem jsou už nyní ukončovací a rohové tvarovky, stejně tak i poloviční formáty, asymetrické tvary či další rozměry, např. 24 x 24 x 8 cm, 30 x 30 x 10 apod.

Šířka spáry závisí na vybrané tvárnici i na zvoleném montážním systému. Spáry vertikálních stěn se pohybují od 2 do 16 mm. U horizontálních konstrukcí počítejte s min. šířkou spáry 30 mm. Konkrétní šířky spár naleznete vždy u vybraného montážního systému.

TADY JE RYCHLÝ PŘEHLED JAK NA TO

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ LUXFERY

mají hodnotu izolace v rozmezí U = 2,6 - 3,2  (Wm-2K-1).

Pro dosažení nižší hodnoty U (tedy lepší tepelné izolace) můžete zvolit u luxfer formátu 19 x 19 x 8 cm termo-izolační provedení s hodnotou U= 1,5 nebo 1.1 (Wm-2K-1).

ESHOP      

VÍCE INFORMACÍ

HORIZONTÁLNÍ - POCHOZÍ LUXFERY

Standardní luxfery pro svislé ( vertikální ) příčky nelze použít pro vodorovné stropy či podlahy. Pro horizontální použití se vyrábí samostatná kolekce luxfer, která splňuje požadavky na vodorovné zatížení.Z luxfer se dají realizovat rovné i obloukové stropy, lávky, podlahy, světlíky apod.

Pochozí luxfery se vyrábí v několika tvarech i formátech, vč. protipožárních. Cely výrobní sortiment si můžete prohlédnout v našem eshopu.

ESHOP POCHOZÍ LUXFERY

Nejvhodnější realizací horizontálních ploch je objednání prefabrikovaných panelů v požadovaném rozměru s vybranými tvárnicemi. Hotový panel se pouze uloží do připraveného lůžka. Spára u vodorovných panelů je min. 30 mm.

VÍCE INFO O REALIZACI

PROTIPOŽÁRNÍ - OHNIVZDORNÉ LUXFERY

Standardní skleněná luxfera má hodnotu uváděnou výrobce E 60 a I 10 minut. Při projektech požadujících požární odolnost je nutné použití specielní protipožární luxfery, které se vyrábí v těchto hodnotách EI 30 minut, EI 60 minut a EI 90 minut. ( pro svislé i vodorovné plochy )

Pro splnění hodnoty EI luxferové plochy je nutné zachovat i technologický postup uváděný výrobcem.

ESHOP PROTIPOŽÁRNÍ LUXFERY

VÍCE O REALIZACI